Nieuwe bhv’ers versterken veiligheid op werkvloer

23 september 2020

Vier van Tummers’ medewerkers zetten zich vanaf dinsdag 22 september in voor een veiligere werkomgeving. Onze kersverse bedrijfshulpverleners Janick, Kevin, Roland en Niels volgden een driedaagse cursus, die hen onder andere leerde risico’s te herkennen en beginnende branden te bestrijden. Het totale Tummers bhv-team telt nu bij elkaar vijftien leden, wat ongeveer neerkomt op één per vijftien medewerkers.

We besloten extra bedrijfshulpverleners op te leiden om de veiligheid van onze medewerkers extra te waarborgen. Het verplichte aantal bhv’ers binnen een organisatie is niet wettelijk vastgelegd, maar we willen onze medewerkers een zo veilig mogelijke werkomgeving bieden. Omdat hiervoor altijd een voor ons bepaald aantal bedrijfshulpverleners aanwezig moeten zijn, hebben we het benodigde aantal aan de hand van een grondige risico-inventarisatie en -evaluatie vastgesteld.

Calamiteiten

Onze nieuwe bhv’ers handelen bij een calamiteit zo snel mogelijk en waarborgen daarmee de veiligheid onze medewerkers. Ze springen te allen tijde bij in geval van bewustzijnsverlies, verwondingen en beginnende branden, maar zijn ook bevoegd om in geval van nood een evacuatie op touw te zetten. Ze lopen daarnaast om beurten mee met de hoofd-bhv’ers, wanneer deze hun veiligheidsronde doen. Daarbij houden ze een oogje in het zeil en letten op de bereikbaarheid van alle brandblussers, nooduitgangen en de algehele veiligheid.

Herhaling

De nieuwe bhv’ers ontvingen na het succesvol afronden van de cursus allemaal hun certificaat en dienen nu, net als onze ervaren bhv’ers, minstens éénmaal per jaar hun kennis te verversen tijdens een beknopte herhaling van de bhv-basiscursus.

Coronavirus

De bhv-cursus van Janick, Kevin, Roland en Niels bestond uit een theorie- en praktijkgedeelte. Het theoretische deel -dat de deelnemers leerden hoe zij dienen te handelen bij calamiteiten als bedrijfsongevallen en brand- vond vanwege het coronavirus niet fysiek, maar via e-learning plaats. Het praktijkdeel met de brandblus- en reanimatieoefeningen werd om dezelfde reden niet op één, maar over twee dagen gehouden.

 

Reanimatie

Omdat Tummers werkt met verschillende brandbare gassen, vaste en vloeibare stoffen en brandgevoelige elektra, leerden de bhv’ers in opleiding tijdens de brandblusoefeningen welke blusmiddelen zij toe dienen te passen voor verschillende soorten beginnende branden. Het reanimatiegedeelte leerde hen een AED toe te passen en doorliep stap voor stap de handelingen die horen bij de reanimatie van een onwel geworden persoon.

Wil je per e-mail op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Geen passende vacature maar wel interesse?

Stuur een open sollicitatie naar hr@tummers.nl